Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Firma Handlowo Usługowa Armes, z siedzibą przy ulicy Bartosza Głowackiego 60a, 44-100 Gliwice, NIP: 9690181749, REGON: 240423507 (dalej zwana "Firmą") jest zobowiązana do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej.
Niniejsza Polityka Prywatności określa, jakie dane osobowe są zbierane, w jaki sposób są przetwarzane oraz jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych.

2. Rodzaje zbieranych danych

Firma zbiera następujące rodzaje danych osobowych: Adresy email, Imię i nazwisko użytkownika, Treść zapytania pochodzące z formularza na potrzeby zapytania ofertowego.

3. Cel zbierania danych

Dane osobowe są zbierane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz kontaktu z użytkownikami w związku z tymi zapytaniami.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej.

5. Prawa użytkowników

Użytkownicy posiadają następujące prawa w zakresie danych osobowych: Prawo dostępu do danych, Prawo do sprostowania danych, Prawo do usunięcia danych, Prawo do przenoszenia danych, Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników Firmy.

7. Bezpieczeństwo danych

Firma zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem i innymi zagrożeniami.

8. Cookies i śledzenie

Nasza strona internetowa nie korzysta z plików cookies.

9. Kontakt z administratorem danych

W przypadku pytań lub w celu realizacji praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem email: oferty@przepusty-kablowe.pl.

10. Aktualizacje polityki

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Użytkownicy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach.

Ostatnia aktualizacja: [05.10.2023]